Aanvragen

Wanneer kan de kaart ingaan
De NS/OV-Jaarkaart kan elke dag ingaan

De prijs
De ingangsdatum van de NS/OV-Jaarkaart bepaalt de prijs. Wanneer de NS/OV-Jaarkaart in december ingaat wordt de prijs van dat jaar gerekend.
Gaat de kaart in januari in dan wordt de prijs van het volgende jaar berekend.

Kaart voor gezinsleden
Tegen een lager tarief krijgen andere gezinsleden een eigen kaart, die alleen geldig is in de voordeeluren.
Een "V" op de kaart houdt in dat het een gezinslid betreft.
Zie voor verder informatie: Spitsbeperking voor gezinsleden

Hoe kom ik in het bezit van een aanvraag formulier
Via de site www.ns.nl of de NS folderlijn 0900 - 14 62 (€ 0,10/pm) kunt u de folder Het Jaarabonnement bestellen. In deze folder vindt u een aanvraagformulier.

Na het insturen van het aanvraagformulier ontvangt de reiziger een schriftelijke bevestiging van de aanvraag. Dit is tevens de OV-verklaring, waarmee u mogelijk aanspraak maakt op de belastingaftrek.

Wanneer/hoe krijg ik mijn NS/OV-Jaarkaart
U dient rekening te houden met de levertijd van vier weken.
U ontvangt, tot de de komst van de OV-chipkaart, elk jaar een nieuwe plastic pas thuis. Als u drie dagen voor de ingangsdatum nog geen kaart heeft ontvangen, neemt u dan even contact op met NS Klantenserivce: 0900-8301 (€ 0,10 p.m.)

De kaart is op creditcardformaat met een gedigitaliseerde pasfoto.
Een nieuwe pasfoto is 1 maal per zes jaar nodig, tot en met 18 jaar: 1 maal per drie jaar.

Wijze van betalen:
Op het aanvraagformulier kan de wijze van betalen worden ingevuld. De kaart wordt pas gemaakt nadat het hele jaarbedrag of de eerste termijnbetaling is ontvangen.

De eerste aanvraag
Bij de eerste aanvraag moet een pasfotoformulier worden ingevuld.
Voor ieder gezinslid een apart formulier. Pasfotoformulieren zijn af te halen bij ieder NS loket of aan te vragen via NS Klantenservice, afdeling Abonnementen, telefoon 0900 - 83 01 (€ 10 cent per minuut).

Duur van het contract
U heeft automatisch een doorlopend abonnement. U hoeft dus niet te verlengen. Na de eerste drie maanden kunt u wanneer u maar wilt beëindigen met een opzegtermijn van één maand.

Kan iemand anders de kaart betalen
Het is mogelijk dat iemand anders de kaart betaalt. Dit kan, mits het totaalbedrag ineens wordt voldaan per acceptgiro. Op de acceptgiro moeten de gegevens worden ingevuld en de handtekening van de betaler worden geplaatst.

Voor overige informatie
Voor vragen over uw Jaarabonnement kunt u terecht op www.ns.nl. U kunt ook bellen met NS Klantenservice, afdeling Abonnementen: 0900-8301 (€ 0,10 p.m.). De Klantenserivce is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur